cert_1    cert_2   apea-logo-header_small
English (United Kingdom)Greek
Home Τομείς Υπηρεσιών Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας - Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) Εκπόνηση Σχεδίου & Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ)
Εκπόνηση Σχεδίου & Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ) Εκτύπωση E-mail

 

Με το ΠΔ 305/96, που αποτελεί την εναρμόνιση του Εθνικού μας Δικαίου με την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ εισάγεται η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ).

Σύμφωνα με το ΠΔ 305/96, πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εφόσον στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας.

safety4Στο ΣΑΥ περιγράφονται και διευκρινίζονται:

  • Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων.
  • Ειδικά μέτρα για τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ, του άρθρου 12, ΠΔ 305/96.

Ακόμη περιλαμβάνονται στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και τις θέσεις εργασίας, την ανάλυση πορείας της κατασκευής σε φάσεις, την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου, την ανάλυση των μεθόδων εργασίας ανά φάση, τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων, τις συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών, τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών, τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν αυτή δεν περιγράφεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Σχεδόν πάντα στην κατασκευή των τεχνικών έργων κάθε κλίμακας γίνεται συχνά αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ με την πρόοδο των εργασιών συναρτήσει των αλλαγών της αρχικής μελέτης, του επιπέδου εξειδίκευσης – εμπειρίας – σύνθεσης προσωπικού, των καιρικών συνθηκών, των θεομηνιών, των νέων δεδομένων που προκύπτουν στα γεωλογικά στοιχεία κ.α. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, ενώ μετά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρμογή του φακέλου ασφάλειας και υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.

Η διαφορά μεταξύ ΣΑΥ και ΦΑΥ είναι ότι το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την εκτέλεση του έργου, ενώ το ΦΑΥ στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.

Επομένως, σημασία έχει το ΣΑΥ να συντάσσεται όσο το δυνατόν πιο πληρέστερα και προσεκτικότερα, ή ακόμα και αν χρειάζεται να αναπροσαρμόζεται, πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου (και στη συνέχεια φυσικά να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών). Το ΦΑΥ από την άλλη πλευρά έχει σημασία να αναπροσαρμόζεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που επέρχονται σε αυτό, ώστε μετά την ολοκλήρωση του να είναι πλήρες και με όλα τα στοιχεία και τις χρήσιμες οδηγίες όπως αυτά έχουν κατασκευασθεί.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει τις εξής γενικές ενότητες:

  • Περιγραφή των φάσεων του έργου.
  • Ανάλυση των επιμέρους εργασιών κάθε φάσης.
  • Εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ανά φάση.
  • Πρόταση μέτρων πρόληψης και αποτροπής των κινδύνων ανά φάση.
  • Σύνταξη οδηγιών ασφαλούς εργασίας και χρήσης μηχανημάτων – εξοπλισμού.
  • Σύνταξη οδηγιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.